Teave ürituste, nõustamisteenuse ja kogemustugirühmade kohta

Patsiendiorganisatsioonid pakuvad tuge nii ravi ajal kui ka pärast seda. Nad suunavad patsiente kogemustugirühmadesse ja korraldavad teisigi üritusi kogu Eestis.

Vähiorganisatsioonide nõustamisteenused on mõeldud kõigile, kellele kasvajaga seotud küsimused huvi pakuvad – nii haigetele kui ka nende lähedastele. Nõustamisteenused annavad teavet haiguse etappide kohta ning nõustavad näiteks pärilikkuse ja rahaprobleemide osas.

 

Kas vajate nõu ja lisateavet?

Share this...

Patsiendiorganisatsioonid pakuvad tuge nii ravi ajal kui ka pärast seda.