Vähigenoomi test võib aidata arstil valida efektiivsemat ravi

Tulevikus ei valita vähiravi vaid pelgalt vähitüübi nime järgi. Tähtsaim on teada, mis on rakkudes valesti. Vähigenoomi test on samm individuaalsema ravi poole.

Usun, et vähigenoomi test muutub Eestiski edaspidi rutiinse diagnostika ja sellel põhineva ravi osaks. See loob võimaluse kasutada Eestis neid samu diagnostikameetodeid, mis on kasutusel mujal maailmas, ütleb Roche Eesti OÜ meditsiini- ja arendusosakonna juht Kätlin Luik

Kui võrrelda vähigenoomi teste juba kasutusel olevate niinimetatud Hot-Spot geenitestidega, mis määravad vaid ühte või kahte geenimuutust, siis pakuvad uued testid oluliselt ulatuslikumat teavet sellest, mida on praeguste teadmistega võimalik kasvaja kohta kindlaks teha.

Tehes täpsemaid ja suunatumaid ravivalikuid, on võimalik vältida patsientide ravimist ebaefektiivsete ravimitega. Meil on juba praegu olemas niisugused geneetilised markerid, mis välistavad varem kasutatud ravimeetodid, sest need ei ole patsiendile tõhusad. Nüüd saab testimisega teha kindlaks, et  see ravim ei ole selle patsiendi jaoks tõhus.

 

LOE KA BLOGI
Kas geenitest on sama mis genoomitest?
Kuidas vähigenoomi testi tehakse?
Mis on ja millal aitab vähigenoomi testimine?

 

Mida tähendab vähigenoomi test patsiendi jaoks?

Vähigenoomi testi kasutamist hinnatakse iga patsiendi jaoks eraldi. Testi kasutamist mõjutavad muu hulgas vähitüüp ja vähistaadium.

Kui testimine on asjakohane, siis vaatab arst koos patsiendiga läbi testi praktilised küljed ja räägib ootustest testile.

Mõne vähitüübi korral leitakse isegi poolte uuritute puhul kasulikku teavet ravimeetodi täpsustamiseks. Samas kui mõne harve esineva vähi puhul võib testimine olla otsekui nõela otsimine heinakuhjast.

Testitulemusi analüüsides püütakse keskenduda põhiliselt kättesaadavatele ravimitele ja võimalustele.

Täpsemad andmed saadakse siis, kui vähigenoomi test tehakse koeproovist, st kasvajalt võetud koetükist. Kui koeproovi pole, võetakse biopsia, kas vähikoest või vähimetastaasist. Kui kude on vähe või pole seda võimalik võtta saab kasutada vedelbiopsia ehk veretesti võimalust.

Patsiendi seisukohalt on oluline endale eelnevalt teadvustada, et kuigi analüüs annab väärtuslikku infot teie vähi kohta, ei pruugi selguda haiguse geneetiline põhjus või ei ole sellest infost kasu ravivõimaluste leidmisel. Samuti puudub garantii, et soovituslik ravi on Eestis kättesaadav või tegelikult ka toimib. Lisaks peab patsient olema teadlik, et test on tellijale tasuline s.t. Eesti Haigekassa ei rahasta Foundation Medicine teste ja ka testi tulemusel saadav ravi võib olla patsiendile tasuline, juhul, kui see pole lisatud Eesti Haigekassa tervishoiuteenuse loetellu.

Parimad andmed saadakse siis, kui vähigenoomi test tehakse koeproovist, st kasvajalt võetud koetükist. Kui koeproovi pole, võetakse biopsia, kas vähikoest või vähimetastaasist. Kui kude on vähe või pole seda võimalik võtta, saab kasutada vedelbiopsia ehk veretesti võimalust. 

Eesti Haigekassa ei rahasta vähigenoomi teste.

Oluline on silmas pidada, et kuigi test annab väärtuslikku infot patsiendi vähi kohta, ei pruugi selguda haiguse geneetiline põhjus või ei ole sellest infost kasu ravivõimaluste leidmisel.

Samuti  ei pruugi soovituslik ravi  olla Eestis kättesaadav või ootuspäraselt toimida, kuna vähi puhul on tegemist kompleksse haigusega, mida põhjustavad erinevad faktorid ja patsienditi on ravivastus varieeruv.

Millal vähigenoomi testi kasutatakse?

Mõne vähitüübi, näiteks kopsuvähi puhul kasutatakse geneetilist teavet rutiinselt juba ravi varases staadiumis. Samas on vähiliigid väga erinevad.

Kopsuvähk ja selle alatüüp adenokartsinoom põhjustavad teadaolevalt isegi pooltel patsientidel niisuguseid geneetilisi kõrvalekaldeid, millele on ravivalikud olemas

Muude vähiliikide korral täpsustub geneetilise profiili kasutamine märgatavalt hiljem. Mõnikord juhtub see alles siis, kui tavapärased või rutiinsed ravimeetodid on juba ära kasutatud.

Juba praegu on maailmas haiglaid, kus igale kaugelearenenud vähiga patsiendile tehakse vähigenoomi test. Eriti kaugelearenenud vähi puhul võib test olla abiks  personaalse parima ravi valikul.

Miks tasub vähigenoomi test ennast ära?

Kui kasutame ära uusi meetodeid vähi ja selle mehhanismide uurimiseks, saame teavet juurde. Rohkem uurides ja õppides saame ravida patsiente üha paremini.

Põhieesmärk on leida veelgi tõhusamaid ravimeetodeid, mis võivad patsiendi ravi seisukohalt olla pöördelised. Eesmärk on aidata ka neid patsiente, kelle jaoks seni häid ravivalikuid ei ole leitud. Võime leida ravimeetodeid, mis parandavad elukvaliteeti ja millel on vähem kõrvaltoimeid.

 

Share this...

Uute geeniprofiilimismeetodite kasutamine vähi ja selle mehhanismide kohta annab rohkem teavet. Uurides ja õppides rohkem, saab ravida üha suuremat arvu patsiente.