Kust leida usaldusväärset eestikeelset infot vähihaiguse kohta?

Internet on väga paljude inimeste jaoks lisaks arstile esimene allikas, kust leida infot tervise ja haiguste kohta. Ka vähi kohta otsitakse infot väga palju võrgukanalitest, eriti kui ollakse sunnitud haigusega silmitsi seisma. Tervisealane informatsioon, millel toetudes teha otsuseid tervise ja näiteks ravivalikute kohta, peaks põhinema usaldusväärsetel allikatel. Riiklike organisatsioonide, haiglate, meditsiiniajakirjade ja -raamatute teksti võime suure tõenäosusega usaldada. Lisaks neile allikaile võib usaldusväärseid ja abistavaid materjale leida teisteltki veebilehtedelt.  

Eestikeelseid infokanaleid vähihaiguse kohta on mitmeid, kõik nad pisut erinevad. 

  • Põhja-Eesti Regionaalhaiglal on loodud onkoloogiakeskuse leht https://www.onkoloogiakeskus.ee, kust leiab väärtuslikku infot vähiruuringute, -ravi, ravisse puutuva, kasvaja eri tüüpide kohta, aga ka õpetlikke patsientide kogemuslugusid. Enamik artikleid on oma ala spetsialistide kirjutatud ning väga usaldusväärseks allikaks info kogumisel. Onkoloogiakeskuse lehelt leiab ka infot aktuaalsete ürituste, sündmuste või uudiste kohta, samuti tutvustab leht haigla vähiravikeskust ja selle tegemisi. 
  • Vähiteemat käsitleb põhjalikult ka Tartu Ülikooli Kliinikumi hematoloogia-onkoloogiakliiniku leht https://www.kliinikum.ee/ho/. Siit leiab põhjalikku infot haiguse, diagnoosimise, arstide jmt kohta. Aga näiteks ka väga huvitava artikli hematoloogia ja onkoloogia ajaloost ning arengust Tartu Ülikooli Kliinikumis.
  • Ida-Tallinna Keskhaigla Onkoloogiakeskusel on oma koduleht, kust leiab mõningast teavet vähihaiguse, selle ravi ja ITK onkoloogiakeskuses pakutavate teenuste kohta. Uuri lähemalt https://www.itk.ee/patsiendile/kliinikud/sisekliinik/onkoloogiakeskus
  • Eesti Vähiliidu lehelt https://cancer.ee/info-vahist/ leiab üldist infot vähi tekke, statistika, avastamise, aga ka  rubriigi “vähi tekke 12 ohumärki”. Mitmed Vähiliidu artiklid viivad lehele kasvaja.net. 
  • www.kasvaja.net koondab kogu vähialase info ühele lehele. Lehelt leiab põhjalikud artiklid eri vähipaikmete, täppisdiagnoosimise ja täppisravi kohta, lähedastele mõeldud infot, sõnastiku, mille abil valdkonnas orienteeruda, aga ka artiklid sellest, mis on personaalmeditsiin või sellest, kuidas toituda, kuidas leevendada vähiravi aegseid kõrvaltoimeid või sellest, kuidas vaimse tervisega tegeleda ja mida soovitada vähihaigete lähedastele. Lehe teeb usaldusväärseks ja vastavaks teaduspõhise meditsiini nõuetele see, et enamik artikleid on kasvaja.neti kirjutanud või kirjutamisel abiks olnud arstid ja teiste erialade spetsialistid.
  • Kasulikku ja praktilist infot leiab veel ka näiteks Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu alalehtedelt.
  • Vähialast riiklikku statistikat tasub otsida Tervise Arengu Instituudi statistika lehelt.
  • Vähihaiged ja nende lähedased vajavad tuge ja nõuandeid haigusega elamiseks kogu teekonna jooksul. Palju kogemust ja teadmist on koondunud patsiente ühendavatesse ühingutesse, mis on nii piirkonna põhised kui haiguse spetiifilised. Nimekirja ühingutest ja nende kontaktid leiab kasvaja.net lehelt. 
  • Mitmes maakonnas töötavad teabetoad, kust saab teaduspõhist teavet  ja kirjandust ning praktilist nõu. Teabetubades vestlevad patsientidega kogemusnõustajad, kellelt on usalduslikus vestluses võimalus küsida asju, mida arstilt ja õelt ei julgeta küsida. Teabetubade asukohad ja kontaktid leiab Vähiliidu kodulehelt.

Aeg-ajalt ilmub ka üleriigilises meedias lugusid vähihaigusest, diagnoosimisest ja kogemuslugusid vähipatsientidest, samuti ilmub tekste ja uudiseid väiksemates portaalides või vestlusgruppides. Alati tasub otsida aga uudise allikat, avada viited, vajadusel kontrollida, kust info pärineb.

Share this...

Internet on väga paljude inimeste jaoks lisaks arstile esimene allikas, kust leida infot tervise ja haiguste kohta. Ka vähi kohta otsitakse infot väga palju võrgukanalitest, eriti kui ollakse sunnitud haigusega silmitsi seisma.