Foundation Medicine vähigenoomi testid aitavad leida patsiendid, kellele immuunravi sobib

Vähi immunravi eesmärk on aktiveerida patsiendi enda immuunsüsteemi spetsiaalselt ära tundma ja hävitama kasvaja rakke. Kahjuks ei ole vähi immuunravimid tõhusad kõigil patsientidel. Vähi immuunravi toime tõhususe hindamine erinevatel patsientidel erinevate vähivormide korral aitab kokku hoida väärtuslikku aega ja ka ravile kulutatavat raha.

Kuidas leida patsiente, kelle puhul võib immuunravi tõhus olla?

Oluliseks haigete selektsiooni võimaluseks on biomarkerite määramine. Enim levinud (standardseks) testiks on PD-L1 (programmed cell death-ligand 1) määramine immuunohistokeemilise analüüsiga. FM testidega on lisandunud võimalus määrata kasvaja mutatsioonide koormust (tumor mutation burden, TMB) ja mikrosatelliitide ebastabiilsust (microsatellite instability, MSI). 

Kolme biomarkeri – TMB taseme tõus, kõrge MSI ja positiivse PD-L1-staatusega patsientide, uuringute tulemused on sõltumatult näidanud paranenud ravivastust ja pikenenud progressioonivaba elulemust immunoteraapia korral. Siiski on patsientide rühmi, kelle test on positiivne ainult ühes neist kolmest biomarkerist.

FM testid annavad teavet vähi immunravi sobivuse kohta patsiendipõhiselt 

Vähigenoomi testimine FM testidega – FoundationOne®CDx, FoundationOne®Liquid CDx ja FoundationOne®Heme – annab võimaluse analüüsida vähiga seotud geneetilist infot ja hinnata ka teisi genoomi eripärasid, mida iseloomustavad kliinilised biomarkerid. Need testid on abiks arstile, et valida vähi immuunravi patsientidele, kes sellest enim ravikasu võiksid saada. 

Mis on kasvaja mutatsioonide koormus (TMB)?

TMB on vähihaigust iseloomustav näitaja (genomic signature), mis hindab somaatiliste mutatsioonide esinemissagedust patsiendi kasvajakoes või tsirkuleerivat vähi DNA hulka veres. TMB taseme tõus korreleerub kõrgenenud neoantigeeni ekspressiooniga, mis aitab immuunsüsteemil kasvajat ära tunda. Seda on leitud mitmete vähitüüpide korral ja seostatakse paranenud ravivastusega ning pikema progressioonivaba elumusega patsientidel, kes on saanud vähivastast immuunravi. TMB laiendab patsientide hulka, kes võiks immuunravist kasu saada lisaks standardsele PD-L1 testimisele.

Nii FoundationOne CDx, FoundationOne Liquid CDx ja FoundationOne Heme raportid sisaldavad TMB skoori. TMB on kvantitatiivne näitaja. Käimasolevad kliinilised uuringud hindavad erinevate vähitüüpide korral esinevaid ravivastuse piirmäärasid.

Mis on mikrosatelliitide ebastabiilsuse indeks (MSI)?

Mikrosatelliitide ebastabiilsuse seisundis esineb raku DNA teatud osades erakordselt palju mutatsioone. MSI olemasolu näitab tavaliselt, et DNA parandusmehhanismid (reparatsioon) ei tööta normaalselt. Kõrge MSI (MSI-high) staatus on seotud neoantigeeni ekspressiooniga, mis aitab immuunsüsteemil kasvajat ära tunda.

Kõrgeid MSI tasemeid on leitud rohkem kui 20 erineva vähitüübi korral, mis viitab sellele, et kõiki vähipatsiente on oluline testida selle näitaja suhtes.

FoundationOne CDx, FoundationOne Liquid CDx ja FoundationOne Heme raportid sisaldavad MSI staatust.

 

LOE KA
Kust leida usaldusväärset eestikeelset infot vähihaiguse kohta?
Kuidas vähigenoomi testi tehakse?
Mis on ja millal aitab vähigenoomi testimine?

 

Mis on Programmed Death Ligand-1 (PD-L1)

PD-L1 on valguline biomarker, mis on otseselt seotud immuunsüsteemi allasurumisega. Positiivne PD-L1 immunohistokeemiline test (IHC) võib viidata sellele, et patsient reageerib hästi vähi immuunravile. Selle biomarkeri suur variaabelsus näitab, et on vajalikud edasised uuringud, et leida viise kuidas täpsemalt ennustada immuunravi tõhusust erinevatel patsentidel.

TMB ja MSI ja/või PD-L1 testimise kombineerimine võib anda parima tulemuse toimiva immuunravi leidmiseks igale patsiendile vastavalt tema vähitüübile.

Refereeritud: https://www.foundationmedicine.com/resource/immunotherapy-biomarkers

Share this...