FoundationOne®Heme

FoundationOne®Heme -tuotepakkaus

 

  • Kasutamiseks kõikide pahaloomuliste hematoloogiliste* kasvajate ja sarkoomide puhul.1
  • Test võimaldab analüüsida enam kui 400 vähi DNA seotud geeni ja 265 RNA-järjestusega geeni.
  • Annab arstile tähtsat infot mutatsioonide koormuse kohta.
  • Testi tarbeks sobivad lisaks koematerjalile ka näiteks vere- või luuüdiproov.
  • Test pakub prognostilisi, diagnostilisi ja prediktiivseid sisendeid, mis aitab arstil planeerida ravistrateegiat ja koostada patsiendile individuaalne raviplaan ning võimalusel suunata patsient sobivasse kliinilisse uuringusse.
  • Lõpptulemuseks on põhjalik raport, mille arst koos patsiendiga läbi vaatab.
  • Foundation Medicine’i teenuse kasutamise vajaduse kohta teeb arst otsuse koos patsiendiga
  • Analüüsi tellimisest kuni tulemuste saamiseni kulub keskmiselt 28 päeva.

* Hematoloogia tähendab arstiteaduse valdkonda, mis uurib ja ravib verehaiguseid.

1 FoundationOne®Heme Specifications and test overview, 2020. Leitav: https://www.foundationmedicine.com/test/foundationone-heme (Accessed Detsember 2020)

Test on mõeldud professionaalseks kasutamiseks.

Foundation Medicine testid on Euroopa Liidus registreeritud in vitro diagnostikameditsiiniseadmetena vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 98/79/EÜ