FoundationOne®Liquid CDx

 

  • Soliidtuumori korral verest määratava tsirkuleeriv rakuvab kasvaja DNA proov
  • Üks verevõtt. Piisab kahest 8,5 ml vereproovi katsutist.
  • Kasulik olukorras, kus koeproovi e. biopsia võtmine pole võimalik, kasvajakude on liiga vähe või kui haigus progresseerub.
  • Rakuproovi tulemusena saadakse arusaadav ja põhjalik raport, mis annab lisainfot patsiendi genoomimuutuste ja nende mõju kohta, mis puudutab suunatud ravi, ning samuti sobivust kliinilisse uuringusse. Raport sisaldab varasemate FoundationOne testide tulemusi ja annab ühtse ülevaate kasvaja arengust ja, aitab saada ülevaate vähi muutustest ajaperspektiivis.1
  • Põhineb meie analüütiliselt ja kliiniliselt kinnitatud ning Ameerika Ühendriikide Toidu-ja ravimiameti (FDA) heakskiidu saanud tervikteenusel.2
  • Test pakub prognostilisi, diagnostilisi ja prediktiivseid sisendeid, mis aitab arstil planeerida ravistrateegiat ja koostada patsiendile individuaalne raviplaan ning võimalusel suunata patsient sobivasse kliinilisse uuringusse.
  • Lõpptulemuseks on põhjalik raport, mille arst koos patsiendiga läbi vaatab.
  • Foundation Medicine’i teenuse kasutamise kohta teeb arst otsuse koos patsiendiga.
  • Analüüsi tellimisest kuni tulemuste saamiseni kulub keskmiselt 10–14 päeva.

1 FoundationOne Liquid CDx Sample report, 2020.FoundationOne®Liquid CDx Specifications and test overview, 2020. Leitav: https://www.foundationmedicine.com/test/foundationone-liquid-cdx (Accessed november 2020)

2 https://www.fda.gov/drugs/fda-approves-liquid-biopsy-ngs-companion-diagnostic-test-multiple-cancers-and-biomarkers

Testid on mõeldud professionaalseks kasutamiseks.

Foundation Medicine testid on Euroopa Liidus registreeritud in vitro diagnostikameditsiiniseadmetena vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 98/79/EÜ