HERO, GIF

SAA TEADA, MIDA RÄÄGIB SINU VÄHK.

Valige raviarstiga sulle sobiv test ja saage teada, kas sinu individuaalsele vähigenoomile on olemas sihtmärkravi.

Iga kasvaja on ainulaadne – vähigenoomi testiga saate oma haigusest rohkem teada. Nii on võimalik saada täpsem diagnoos ja kaaluda erinevaid ravivõimalusi. Enda võimaluste teadmiseks loe edasi:

MIS PÕHJUSTAB VÄHKI?
MIS ON SIHTMÄRKRAVI?
MIS ON VÄHIGENOOMI TEST?

MILLAL VÕIB TESTIST KASU OLLA?

ABISTAV SÕNASTIK
KOGEMUSLOOD

MIS PÕHJUSTAB VÄHKI?

1.

Geenid asuvad rakkudes ja koosnevad omakorda DNA-st ja RNA-st, mis sisaldavad geneetilist informatsiooni organismi normaalseks talitluseks. See tähendab, et igalvähil on oma geeniprofiil.

Screenshot 2023-01-26 at 15.32 1
Vector
2.

Rakkude jagunemisel DNA kopeeritakse ja transleeritakse RNA-sse, et valke toota. Mõnikord tekib selles protsessis viga. Neid vigu nimetatakse mutatsioonideks.

Screenshot 2023-01-26 at 15.32 2
Vector
3.

Mutatsioonid võivad mõjutada rakkude talitlust ja põhjustada nende kontrollimatut kasvu. Need rakud võivad muutuda vähirakkudeks.
Screenshot 2023-01-26 at 14.33 1
Näiteks selle vähiraku DNA-s on neli mutatsiooni.

Screenshot 2023-01-26 at 15.32 3 Screenshot 2023-01-26 at 15.32 4
Vector
4.

Kontrollimatult kasvavatest muteerunud rakkudest tekib pahaloomulise kasvaja, mis võib tungida lähedalasuvatesse kudedesse.

Screenshot 2023-01-26 at 15.32 5
Vector
5.

Kui vähirakud tungivad veresoontesse või lümfisüsteemi, levivad need teistesse organitesse, kus nad moodustavad uusi vähikoldeid ehk siirdeid (metastaasid).

Screenshot 2023-01-26 at 15.32 6 Screenshot 2023-01-26 at 15.32 7

MIS ON SIHTMÄRKRAVI JA PERSONALISEERITUD RAVI?

On olemas palju erinevaid ravivõimalusi, sealhulgas kirurgiline ravi, kiiritusravi, keemiaravi, sihtmärkravi ja immuunravi. Sihtmärkravi on suunatud spetsiifiliste mutatsioonidega vähirakkude vastu. See on erinev mittesihtmärkravist, nagu keemiaravi, mis mõjutab igasuguseid kiiresti kasvavaid rakke, nii vähirakke kui ka terveid rakke.

Immuunravi on teatud tüüpi sihtmärkravi, mis kasutab vähi vastu võitlemiseks organismi enda immuunsüsteemi.

MITTESIHTMÄRKRAVI
Screenshot 2023-01-26 at 15.05 1

Suunatud igasuguste kiiresti kasvavate rakkude, näiteks vähirakkude, kuid ka rakkude vastu luuüdis, reproduktiivsüsteemis, suulimaskestas ja karvanääpsudes.

SIHTMÄRKRAVI
Screenshot 2023-01-26 at 15.05 2

Suunatud ainult vähirakkude vastu, mis sisaldavad spetsiifilisi vähiga seotud mutatsioone.

IMMUUNRAVI
Screenshot 2023-01-26 at 15.05 3

Aktiveerib või imiteerib immuunsüsteemi, et võidelda vähirakkude vastu.

MIS ON VÄHIGENOOMI TEST?

Tänu teadus- ja meditsiiniuuringute edusammudele teame rohkem vähki põhjustavate mutatsioonide kohta. Nüüd on teada, et isegi kui sul on sama tüüpi vähk nagu kellelgi teisel (nt rinnavähk), võivad mutatsioonid vähirakkudes olla erinevad ja kaks sama vähiga inimest võivad vajada erinevat ravi.

Vähigenoomitest määrab ära genoomimutatsioonid, mis iseloomustavad konkreetset vähki ja mõjutavad selle arenemist ning võimaldab uurida, kas patsiendil on konkreetne „sihtmärk“ ja kaaluda erinevaid sihtmärkravi meetodeid, juhul kui need eksisteerivad.

Vähigenoomitest aitab ühe testiga leida kõik võimalikud mutatsioonid, mis võivad olla vähi põhjuseks, isegi kui need on väga haruldased.


Milline näeb välja protsess?

KASVAJAPROOV
(koeproov või vereproov)

Raviarst saadab koe- või vereproovi laborisse, kus see läbib põhjaliku analüüsi.

Vector
Screenshot 2023-01-26 at 14.42 1

Testimise käigus eraldatakse proovist DNA ja otsitakse vähki iseloomustavaid mutatsioone.

VÄHIGENOOMI TEST
Vector
Screenshot 2023-01-26 at 14.42 2

Leitud mutatsioone hinnatakse ulatusliku vähiinfo andmebaasi ja analüütiliste algoritmide abil, mida pidevalt uue teadusinfoga täiendatakse.

ANDMETE ANALÜÜS
Vector
Screenshot 2023-01-26 at 14.42 3
FOUNDATION MEDICINE RAPORT

Raviarst saab põhjaliku raporti, mis sisaldab üksikasjalikku kasvajaprofiili, kuni 14 päeva jooksul pärast proovi jõudmist laborisse.

Screenshot 2023-01-26 at 14.42 4

On olemas erinevad Foundation Medicine testid. FoundationOne® CDx ja FoundationOne® Liquid CDx on kõigi soliidtuumorite testimiseks. FoundationOne® Heme on loodud kasutamiseks sarkoomide ja verevähkide, näiteks leukeemia korral.

Aruta oma arstiga, milline test on sinu vähi puhul soovitatav

Kõik soliidtuumorid
Verevähid ja sarkoomid
FoundationOne® CDx
FoundationOne® Liquid CDx
FoundationOne® Heme

Kasutab koeproovi (koebiopsia)
Enam kui 300 geeni DNA testimine

Kasutab vereproovi (vedelbiopsia)
Enam kui 300 geeni DNA testimine

Kasutab koe- või vereproovi
Enam kui 400 geeni DNA ja enam kui 260 geeni RNA testimine

Screenshot 2023-01-26 at 15.57 1 Screenshot 2023-01-26 at 15.57 2 Screenshot 2023-01-26 at 15.58 1
ABISTAV SÕNASTIK
Biopsia

Koetüki võtmine patoloogiliseks uuringuks.
Vedelbiopsia - patoloogiline uuring vereproovist.

Verevähk

Vähk, mis saab alguse luuüdist või immuunsüsteemist.
Verevähid on näiteks leukeemia, lümfoom ja hulgimüeloom.

Rakud

Kõigi elusorganismide „ehitusplokid“.

Keemiaravi

Ravimid, mis peatavad vähirakkude kasvu
kas rakke hävitades või nende jagunemist takistades.

Kliinilised
uuringud

Teadusuuringud, kus osalevad vabatahtlikud, kellel testitakse uusi ravimeid või muid ravivõtteid, et välja selgitada, kas need on paremad kui olemasolev standardravi. Enne ravi kasutamist inimestel peavad seda uurima teadlased. Kui need uuringuid näitavad, et ravi toimib, on järgmine samm selle testimine patsientidel.

Vähigenoomi test

Test, mis on võimeline tuvastama paljusid mutatsioone, mis
aitab sinul ja sinu arstil teha personaliseeritud raviotsuseid.

DNA

Geneetiline materjal, mis leidub iga raku tuumas. DNA sisaldab
geneetilist informatsiooni raku kasvu, jagunemise ja talitluse kohta.

Geen

DNA lõik, mis sisaldab informatsiooni, mis määrab ühe või mitme tunnuse arengu.
Geen kandub vanemalt üle järglasele.

Immuunravi

Ravi, mis kasutab vähi vastu võitlemiseks organismi enda immuunsüsteemi.

Pahaloomuline kasvaja

Vähirakkude mass, mis võib tungida lähedalasuvatesse kudedesse või levida
(metastaseeruda) kaugematesse kehaosadesse.

Mutatsioon

Muutus raku DNA-s.

Tuum

Raku keskosa, kus leidub DNA ja kus toimub selle replikatsioon.

Kiiritusravi

Röntgenkiirte, gammakiirte, neutronite, prootonite ja muude kiirgusallikate kasutamine
vähirakkude hävitamiseks ja kasvajate kahandamiseks.

Sarkoom

Vähk, mis saab alguse luukoest või pehmetest kudedest.

Soliidtuumor

Koemass, mis tavaliselt ei sisalda tsüste ega vedelikukogumeid.

Sihtmärkravi

Ravi, mison suunatud spetsiifiliste mutatsioonidega vähirakkude vastu.

KOGEMUSLOOD


Vaata ja kuula videost Jenniferi kogemuslugu vähigenoomi testist.